Władze spółdzielni

SKŁAD ZARZĄDU

 

  • Ewa Knieżyk - Prezes Zarządu
  • Beata Paterek - Główny Księgowy - Członek Zarządu
  • Jadwiga Łuczków - Specjalista ds. Finansowo-Księgowych - Członek Zarządu

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

  • Andrzej Reclik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Urszula Mak -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Stańczewska - Sekretarz Rady Nadzorczej